May 2007

"Trues på livet"

Overskriften har vi hentet fra forsiden på mandagens Aften, og artikkelen forteller at "dommere i Oslo tingrett drapstrues og forfølges", og at "Flere ansatte får politibeskyttelse".

Det som skjer er at dømte etter at de har sluppet ut fremsetter trusler mot dommeren som har dømt dem, eller at kolleger av den dømte fremsetter trusler på vegne av den dømte.

Klimapolitikk og ytringsfrihet

Vi ble ikke overrasket da muslimer forsøkte å hindre utgivelsen av Salman Rushdies Sataniske vers eller da de forsøket å stanse publikasjonen av Muhammed-tegningene. Vi ble ikke overrasket fordi ytringsfrihet er i strid med den ideologien – islam - de står for. Man vi ble overrasket da vi leste at flere dusin klimaforskere nå øsnker å hindre utgivelsen av filmen "The Great Global Warming Swindle" på DVD.

Bush har snudd 180 grader overfor Iran

Et av problemene med konservative politiker er at de er så prinsippløse. De kan si en ting en dag, og så kan de kort tid etter si det stikk motsatte.

Høyre til venstre

Høyre har avholdt landsmøte, og har gått inn for en lang rekke standpunkter som som regel forbindes med venstresiden.

Irans utenriksminster besøker Norge

Irans utenriksminister er på offisielt besøk i Norge, og skal i dag møte Norges utenriksminister. Vi synes dette er skandaløst.

Iran er et grusomt diktatur, Iran er militant islams politiske fyrtårn, Iran støtter terror mot Vesten, Irans president har sagt at Israel bør fjernes fra kartet. Dessuten er Iran i ferd med å utvikle atomvåpen. Bare dette er mer enn grunn god nok til at Vesten burde gå til krig mot Iran og avsette regimet, avslutte krigen som Iran fører mot Vesten, og fjerne trusselen om ytterligere opptrapping av krigen som Irans atomvåpenprogram innebærer.

Sving til høyre – eller bare en liten omvei?

Landene i Europa har to store utfordringer: en velferdsstat som får stadig større problemer: høyere skatter, økende økonomiske problemer av ulike slag (underskudd, arbeidsløshet, stagnasjon), mer byråkrati, mer korrupsjon og kriminalitet, opptøyer; og en stadig voksende og uintegrert muslimsk befolkning.

Det hvor disse problemene er klart størst er Frankrike. Landet har lavest økonomisk vekst, ca 1 %, landet har høyest arbeidsløshet, ca 8 %, og landet har størst andel muslimer, ca 10 %.

Innavl

Jan Egeland var leder i norsk Amnesty tidlig på 80-tallet, tilknyttet Røde Kors i perioder mellom 1988 og 2003, rådgiver og statssekretær i DU på 90-tallet, og ble visegeneralsekretær i FN i 2003. Nå er han spesialrådgiver i FN.

Nå er han ansatt som leder i NUPI.

Fører røykeloven til mer sykdom?

Politikere har det med å tenke kort og dårlig. De ser et problem, forsøker å løse det, og tenker ikke på muligheten at de da skaper større problemer andre steder. (Vi tenker her på politikere som vil bruke statlig tvang for å styre menneskers fredelige oppførsel.) Det finnes mange eksempler på dette. Røykeloven er et ferskt eksempel. Det er ingen tvil om at røyking er skadelig (selv om det også her kommer an på mengden), men vil alternativet bli bedre?

Å love det umulige

"Dere sier i hver eneste valgkamp at dere skal løse problemene innen eldreomsorgen. Men dere har hatt regjeringsmakt i ca 50 av de siste 75 år! Hvorfor har dere da ikke løst disse problemene tidligere?" Dette var innholdet noe av det FrPs formann Siv Jensen sa i sin landsmøtetale sist fredag, og det hun sa var rettet mot Arbeiderpartiet.

Gateslag i København

"Flammer sperrer gate inn til Christiania" leser vi i Dagbladet. Videre: "Aktivister knuser gatelykter med sykkelkjeder. Etter noen rolige timer med spent stemning har gateopptøyene blusset opp igjen når mørket har lagt seg.

Store politistyrker med nærmere 20 pansrede kjøretøyer - såkalte hollendervogner - ble satt inn mot 200 - 300 aktivister på Christianhavns Torv rett utenfor fristaden Christiania ved 22.15-tiden.

Poenget med dokumentavgiften

En huskjøper står i dag frem på Aftenpostens førsteside og klager over at han må betale 46 250 kroner - et par måneders jobbing, som han sier - i statlig dokumentavgift for den lille leiligheten sin på St. Hanshaugen. "Det skjønner han ikke særlig mye av. Men penger i statskassen gir det."

Staten har en inntekt på ca 5 mrd kr per år på dokumentavgiften, eller flytteskatten, som den naturlig nok kalles.

God grunn til å feire 17. mais virkelige innhold

Det er god grunn til å feire 17. mai, Norge grunnlovsdag. De fleste som feirer denne dagen feirer nasjonal selvgodhet, men denne dagens virkelige innhold - et jubileum for grunnloven - er det god grunn til å feire.

Sarko svikter allerede før start

Som så mange konservative politikere hadde Frankrikes nå nyinnsatte president på enkelte felter en god retorikk. Men som praktisk talt alle konservative svikter han dette og går til venstre når han kommer i maktposisjon og skal drive praktisk politikk.

Same dag som Sarkozy ble innsatt som president brakte Dagsavisen en artikkel med tittelen "Sarkozy åpner seg mot venstresiden". (Artikkelen ble altså skrevet dagen før Sarkozy tiltrådte.)

En underlig sak

Om en person er syk, og hva vedkommende foretar seg i sykmeldingsperioden, burde vært en sak mellom pasienten og legen (og evt. arbeidsgiveren og forsikringsselskapet som betaler sykepengene), og ingen andre.

Men i dag er det ikke slik. I dag er det slik at hva en person gjør i sykemeldingsperioden kan bli en politisk sak, en sak som omtales på avisenes førstesider.

Ikke bare toll er problemet

En av de viktigste måtene å hjelpe fattige land på er å la dem få tilgang til markedene i Vesten. Og det har i mange år vært snakk om å avvikle handelsbegrensinger, spesielt på landbruksprodukter, dette selv om sterke pressgrupper bønder og globaliseringsmotstandere i Vesten har strittet imot.

I mange tilfeller er tollmurer heldigvis blitt avviklet. Men dette er ikke nok! Til tross for at tollmurer av avviket har importen fra fattige land til Norge gått ned de siste årene, dette ifølge en reportasje på NRKs nyhetssending i går morges.

Klimahysteriet når nye høyder

Det kommer nå nesten flere utspill hver eneste dag om hvor farlig drivhuseffekten er, og politikere av alle slag ser ut til å overgå hverandre i å foreslå tiltak som skal begrense oppvarmingen. Det snakkes om klimakvoter - at vi må kjøpe dem sammen med flybilletten, at vi må bruke dem her i Norge og ikke der hvor man får mest igjen for pengene, f.eks. i Kina, at vi må redusere utslippene raskere enn alle planer tilsier.

Vannverk

Vann er noe av det viktigste vi har. Vi trenger å drikke ca 1,5 liter pr dag, og vann er også nødvendig i en rekke andre sammenghenger. Da er det viktig at vannet er trygt å bruke. Men i dag slår flere nyhetskilder – Aftenposten, A-Magasinet, Dagsavisen, morgensendingen på TV2 - opp det faktum at mye av det vannet vi bruker i Norge er farlig. Nesten halvparten av vannverken gir oss vann som er skadelig. Aftenposten forteller at omkring 6000 bergensere ble syke da Giardia-parasitter havnet i drikkevannet høsten 2004.

Enda en kvoteringsordning ?

Folk over 50 blir diskriminert i arbeidsmarkedet, ble vi fortalt på NRKs nyhetssending i morges: Annonsetekster forteller for eksempel at arbeidsgiver vil ha en arbeidstager som er i 25-30-års alderen, og i mange tilfeller er det slik at jobbsøkere over 50 ikke blir innkalt til intervju.

Videre forteller likestillingsombudet at i fjor høst utgjorde antallet som klaget på aldersdiskriminering ca 10 prosent av den samlede klagemengden, men nå handler 25 prosent av sakene om alder.

Det er da ikke det minste overraskende at myndighetene nå vurderer å gripe inn.

USA og Iran

Vi har mange ganger kritisert det islamistisk terrorstyreti Iran, og vi skal ikke gjenta dette i dag. Vi har også gjentatte ganger kritisert USAs nye tilnærming til prestestyret: opprinnelig USA brøt alle forbindelser med Iran i 1979, og president Bush plasserte Iran som hovedlandet i ondskapens akse, men i det siste har USA tilsynelatende skiftet kurs.

Hjelp til ulovlige innvandrere

Velferdsstaten fører til mange problemer, og i morges tok NRKs nyhetssending opp et av dem: er det kriminelt dersom for eksempel Røde Kors gir humanitær hjelp til ulovlige innvandrere?

Det finnes en del innvandrere som oppholder seg ulovlig i Norge, og dette er ofte folk som har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse. Og har de fått avslag så har de ikke "rett" til sosialhjelp, bolig, legebehandling, utdannelse, osv., noe som er "gratis", dvs. betalt over skatteseddelen, for alle som oppholder seg lovlig i Norge.